Снимка: voiceinsport.bg

Новини

Предлагат Русалин Русалинов за званието „Почетен гражданин на Община Плевен“

Комисията по Наредба №11 в Общински съвет – Плевен, за удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Плевен“ единодушно подкрепи предложението за удостояване със званието на Русалин Русалинов – вицепрезидент на Българската национална федерация по карате и президент на КК „Петромакс“ – Плевен. Решението бе прието на заседание на Комисията, състояло се на 10 март 2022 г. и предстои да бъде внесено за заседание и на Общинския съвет.

„Съгласно процедурата в Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен, на основание решението на Комисията ще бъде изготвено писмено предложение за г-н Русалин Русалинов, което ще внеса за заседание на Общинския съвет“, информира председателят на местния парламент Мартин Митев, който е и председател на Комисията. За приемане на решението в Общинския съвет са нужни гласовете на две трети от общия брой на общинските съветници.

Предложението за удостояване на Русалин Русалинов със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ е внесено в деловодството на Общински съвет – Плевен от 23-ма общински съветници, представители на различните групи. В него се посочва:

„КК „Петромакс“ – Плевен е клубът, извел Ивет Горанова до олимпийското злато в Токио и има заслужени над 500 купи в различни категории и състезания на световно, европейско, балканско и национално ниво. Клубът е признат за институция за постигане на хармония между тялото и душата и за изграждане на психическа и физическа дисциплина, независимо от възрастта на участниците. Години наред, наравно със своите треньори, той работи с младите поколения, като не само създава от тях успешни спортисти, но и изгражда достойни личности и стойностни хора. Поколения плевенчани започват спортната си кариера в този клуб и прославят името на Плевен и на България по света.

Русалин Русалинов, чрез своя професионализъм, отговорност и философия, изгражда един от най-успешните клубове по карате в България, чиито състезатели постигат все по-високи върхове на спортната сцена. Той е от малкото хора, които години наред дават своя принос за града и заслужава да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“.“

Предложението от групата общински съветници е придружено и от автобиография на Русалин Русалинов с описание на професионалната му дейност, заедно с писмено съгласие от номинирания.

Съгласно чл.39 на Наредба №11 писменото предложение за удостояване със званието се разглежда от комисия в състав: председател на Общински съвет – Плевен, председателите на 10-те постоянни комисии в Общинския съвет и членовете на Постоянната комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност”. Комисията се председателства от председателя на Общинския съвет, който след решение на комисията внася и писменото предложение за удостояване със званието на заседание на Общинския съвет. Званието се връчва на тържествено заседание на ОбС за 15 май – Празника на Плевен.

Свързани статии

Back to top button