Снимка: voiceinsport.bg

BackstageНовини

УС реши да отложи Общото събрание на БФБасетбол за 31 март

Общото събрание на БФБаскетбол да се проведе на 31 март вместо на 29 март реши Управителният съвет на федерацията.

Причината за отлагането е важно заседание на Борда на ФИБА, на който член е президентът на родната централа  Георги Глушков.

Така решението на УС от гласи:

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Българска федерация по баскетбол на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на 31 март 2022г. (четвъртък) от 09.00ч. в гр. София, спортна зала Триадица, ул. Метличина поляна 14  при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за изминалия период от предишното общо събрание;

2. Отчет на Контролния съвет за изминалия период от предишното общо събрание;

3. Утвърждаване на финансов отчет за 2021 г. и бюджет за 2022 г.

4. Приемане на промени в Системата от показатели за оценка и финансово подпомагане на дейността на БК от министерството на спорта и други изтoчници;

5. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Свързани статии

Back to top button